Radek Sárközi: Reakce na výtky Pravoslava Němečka (AŘZŠ) k tiskové zprávě PK o novém financování škol

Na Facebooku (a nyní i na webu EDUin) se šíří různé verze textu Pravoslava Němečka „Asociace ředitelů ZŠ: Pozor na zavádějící informace Pedagogické komory k financování škol“. Mrzí mě, že pan Němeček osočuje náš spolek a doufám, že nejde o

Hana Svobodová: Víceletá gymnázia – rušit či nerušit?

Dovolím si reagovat na některé texty, debaty, s jejichž obsahem se mi podařilo v poslední době na téma víceletých gymnázií, resp. vzdělávání u nás seznámit. V prvé řadě musím upozornit, že se vědomě nehlásím k žádnému z „táborů“, tedy ani „vášnivým přívržencům“, ani k odpůrcům

Asociace ředitelů ZŠ: Pozor na zavádějící informace Pedagogické komory k financování škol

Publikujeme upozornění, které nám zaslal František Halada, člen Rady Asociace ředitelů ZŠ. Asociace ředitelů ZŠ se v něm vymezuje vůči tvrzením Pedagogické komory týkajících se problematiky změny financování regionálního školství. Text zpracoval Pravoslav Němeček. Dopis z autorské dílny Pedagogické komory k novému

Petra Dočkalová: Jak pracovat s otázkami při zprostředkovaném učení

Role učitele se mění, cílem vzdělávání a učení, by nemělo být pouze předávání informací, kontrola toho, co si žáci pamatují. Dostáváme se do situací, kde potřebujeme a jsme nuceni reagovat na více podnětů, pracovat s informacemi, promýšlet postup, strategii. Je