Petici proti kariérnímu řádu podepsalo více něž 20 000 učitelů z tisícovky škol

Petici proti kariérnímu řádu adresovanou poslancům podepsalo během týdne od zveřejnění více než 20 000 učitelů i ředitelů z tisícovky škol. Petici, kterou podepíše alespoň 10 000 občanů, musí projednat petiční výbor Poslanecké sněmovny. Ředitelé vytýkají kariérnímu řádu, že přináší zbytečnou

Jitka Ferencová: Co mi vadí na centrálním hodnocení slohů

S našimi studenty jsme podávali několik odvolání proti výsledkům slohů, protože ač se Cermat snaží kritéria hodnocení objektivizovat co nejvíce, stejně zůstávají subjektivní. Logicky. Hranice mezi hodnocením splnil výborně – v zásadě splnil – pouze splnil je nejasná.  Nejobtížnější je to