Dílny a pozemky? Skvělý způsob, jak děti odradit od fyzické práce

Možná to politikům ještě nikdo neprozradil, ale školy nejsou nafukovací podle jejich aktuálních nálad ílny a pozemky? To si pamatuju. V dílnách jsme každou hodinu soutěžili, kdo delší dobu vydrží mít prst ve svěráku u ponku, zatímco ho spolužák „rozhodčí“ utahoval tou

Petra Dočkalová: Spolupráce s lidmi z ciziny při potížích v učení

Klíčová slova: čeština, cizinci zkušenost zprostředkovaného učení, myšlení, pojmy Žijeme v době, kdy se svět velmi rychle mění, je potřeba reagovat na změny, přijímat je a učit se s nimi pracovat. Přicházejí k nám lidé, celé rodiny z jiných zemí. Máme tu možnost

Pavla Kicková: Dvouleté děti dnes nejsou připravené na školku

Odborníci zabývající se předškolním vzděláváním po celou dobu, kdy se změna školského zákona připravovala, nesouhlasili s třemi hlavními body. S povinným posledním ročníkem předškolního vzdělávání, individuálním vzděláváním a plošným, nárokovým přijímáním dětí mladších dvou let do stávajících mateřských škol od roku 2020.