Pavel Kraemer: Duální vzdělávání je ve Švýcarsku běžné, zájem o maturitu klesá

Svěřili bychom šestnáctiletým dětem provoz restaurace včetně kasy? Švýcaři to dělají. Odlišná historie se projevuje i ve školní výuce, kde se klade velký důraz na praktičnost a přípravu na budoucí povolání. Hodně středních škol má prvky duálního vzdělávání – teorii kombinují

Achillův podpatek přijímacích zkoušek aneb hledáme mladé lingvisty

Jednotné přijímačky: zkouška, která snižuje šanci, že většina dětí bude dobře číst a psát apište spisovné tříslabičné podstatné jméno, které je příbuzné se slovem PATA a zároveň se skloňuje podle vzoru HRAD. Tak zní úloha číslo 4.1 v čerstvě zveřejněném přijímacím testu ke čtyřletému maturitnímu

Petra Dočkalová: Jak mohu pracovat s informacemi v souvislosti s cílem učení

Učit se učit, myslet, uvědomit si, jak uspořádávám informace a jak s nimi mohu pracovat v souvislosti s cílem učení. Svět se vyvíjí, mění se i role učitele. Děti a studenti by již neměli chodit do školy pouze s cílem získat informace (ty si