Bohuslav Sedláček: Pozornost dětí je základním prvkem vzdělávání

Koncept všímavosti (mindfulness), který je v řadě zahraničních škol již běžnou součástí vzdělávání, si pomalu hledá cestu i do těch českých. Jednou takovou je vsetínská základní škola v Rokytnici, kde se tomuto konceptu systematicky věnuji. Všímavost znamená bdělou pozornost, uvědomování si přítomného

Oceněné české pedagogické výzkumy jsou všechny přístupné on-line

Při příležitosti XXIV. výroční konference konané 15.–16. 9. 2016 na Pedagogické fakultě JčU v Č. Budějovicích byly již tradičně uděleny ceny za výzkumné publikace vydané v předchozích dvou letech. Oceněni byli tito autoři a autorské týmy:  V kategorii článek cenu získal