Největší chybou pro budoucnost společnosti by bylo odpírat vyšší vzdělání

Diskuse o vzdělávání, jeho smyslu, problémech a chybách, které se v systému objevují a o řešeních, která je třeba přijmout, velmi často staví na tom, že se rapidně snížily nároky na studenty a tím pádem prodělalo vzdělání (titul) devalvaci. Taková

Mají přijímací testy určovat, co se má ve školách učit?

Jednotné přijímačky na střední školy škodí tam, kde jsme to nečekali. „Jednotné přijímačky přinášejí ještě větší soustředění na pseudoakademické znalosti, stačí se podívat na vzorové testy Cermatu. Tyto testy budou v dalších letech určovat, co se bude na základních školách učit.

Čeští žáci nejsou líní řvoucí spratci

Rozlišujme mezi kázní, poslušností a dodržováním pravidel hem posledních dvou let jsem položil několika desítkám ředitelek a ředitelů základních škol jednoduchou otázku: Jsou dnešní děti horší než dřív? Je s nimi těžší práce? Pozorujete třeba v posledních pěti letech v jejich chování výraznou změnu? Šlo