Povolování nových škol: Místo pravidel nastoupila libovůle

Naštvat aktivní rodiče a inovátory ve školství se dlouhodobě nemůže vyplatit V nedávném textu o tom, proč ministerstvo povoluje stále méně neveřejných škol (letos kladně vyřídilo méně než třetinu žádostí), jsem tvrdil, že neexistuje parametr, podle kterého lze pochopit a veřejně zkontrolovat, proč nějaká škola

Robert Čapek: Svět bez státní maturity by byl po všech stránkách dobrý

„Svět bez státních maturit by rozhodně byl mnohem lepší a vzdělávání kvalitnější. Toto tvrzení, které zastávají mnozí odborníci, je ovšem nutné podložit. Věřte tomu, že argumentů je dostatek,“ říká ve svém článku pro Rodiče vítáni dlouholetý pedagog, didaktik a blogger