První postřehy z české školy očima amerických školaček – obědy, svačiny a PŘESTÁVKY

Publikujeme další text Jany Bradley, která se rozhodla psát blog na pokračování o tom, proč se rozhodla umožnit svým dcerám, které absolvovaly první stupeň základní školy v Americe, chodit do školy v Čechách. Přečtěte si, co ji k tomuto kroku vedlo

Proč je současná výuka neslučitelná s moderní dobou?

Publikujeme další text Tomáše Zahradníka, absolventa pražského gymnázia. Tomáš Zahradník je zakladatelem projektu ProStředoškoláky, který žáky podporuje ke vzdělávání mimo školu a který zvyšuje povědomí veřejnosti o nutnosti zkvalitnění výuky. V druhém ročníku gymnázia jsem již nevydržel v lavici marnit čas. Požádal jsem