Pane ministře, opravdu chcete zaříznout soukromé školy?

V médiích se v poslední době, a to se vzrůstající tendencí, objevují články kritizující současný stav českého státního školství, jehož systém se jeví jako neudržitelný.  Hlavním bodem nesouhlasu je to, že škola nejde s vývojem společnosti 21. století, že se stále soustřeďuje na

Co si jedničkář pamatuje z dějepisu, aneb Kdy už ta bublina praskne?

Další text gymnazisty Tomáše Zahradníka míří k samotné podstatě školy. Přečtěte si, co by se podle čerstvého maturanta mělo změnit. Za pozornost stojí také skutečnost, že autor nezůstává u prázdných řečí. Se spolužáky vytvořil portál ProStředoškoláky, který mladým lidem ukazuje cesty