Jitka Kendíková: Jak zvládnout problémy dětí se školou?

Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského v Praze, hovoří o knize Jak zvládnout problémy dětí se školou?, která poradí rodičům i pedagogům, kteří se věnují dětem s poruchou autistického spektra i jinými speciálními vzdělávacími potřebami. Jak zvládnout problémy

Pojďte psát a opravovat Wikipedii, vyzývá Jan Sokol seniory

by VojDuch (FLICKR.COM) (CC BY-NC-SA 2.0)

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. je český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednáší na českých i zahraničních universitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech