Kritika školství podléhá mlhavým představám o budoucnosti

Publikujeme text Jana Nováka, učitele z pražského gymnázia, který reaguje na současnou vlnu kritiky českého školství v médiích. V čem ji považuje za opodstatněnou, a co je podle něj jen projevem stereotypních představ a nedůsledného přemýšlení o funkci školního vzdělávání?

Pane ministře, opravdu chcete zaříznout soukromé školy?

V médiích se v poslední době, a to se vzrůstající tendencí, objevují články kritizující současný stav českého státního školství, jehož systém se jeví jako neudržitelný.  Hlavním bodem nesouhlasu je to, že škola nejde s vývojem společnosti 21. století, že se stále soustřeďuje na