Jitka Kendíková: Jak zvládnout problémy dětí se školou?

Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského v Praze, hovoří o knize Jak zvládnout problémy dětí se školou?, která poradí rodičům i pedagogům, kteří se věnují dětem s poruchou autistického spektra i jinými speciálními vzdělávacími potřebami. Jak zvládnout problémy