Diskuse o standardech se možná stane diskusí o celkové podobě základního vzdělávání v České republice

V současné době se můžeme na portálu www.rvp.cz dočíst, že probíhá připomínkové řízení k “Standardům vzdělávacích oborů základního vzdělávání” formou dotazníku do středy 22. 5. 2013. Dále se můžeme dočíst, že upravený RVP ZV, který byl schválen s účinností od

Zásadní otázky pro úvahy nad podobou maturit po roce 2014

Následující otázky by měly být projednány a zodpovězeny dříve, než budou přijaty rozmanité návrhy nebo závěry ve věci maturit. Navrhovat je dobré, ale přijímat rozhodnutí je něco jiného. Návrhem můžeme uvažování nad věci podnítit, ale navrhnout opravdu neznamená, že to