EDUPOINT

Místo pro získávání informací, síťování, diskusi a řešení problémů v oblasti vzdělávání. logo_EDUinfo
Pod patronací EDUin, o. p. s., budou každé úterý v měsíci probíhat:

Eduhub
Každé úterý od 12 do 16 hodin.

Přijďte pracovat na svých věcech do společného prostoru, kde můžete najít nový kontakt, spolupracovníka či zajímavou inspiraci.

Vícehlav
Každé úterý od 16 do 17. 30 hodin.

Řešíme společně problémy, s nimiž se potkáváte v rámci svých projektů a uvítáte pohled z vnějšku, zkušenosti odjinud či promyšlení detailů, na něž vám nezbývá čas. Využijte synergie a toho, že více hlav vygeneruje více nápadů.

Poprvé se sejdeme v úterý 10. března. Na prvním setkání se chceme věnovat tématu, jak učit bez učebnice s pomocí různých zdrojů? Co by posloužilo v praxi, aby se využívalo více otevřených materiálů? Jak využívat open data pro vzdělávání?

Přijďte zároveň i vy se svým tématem.

Akvárium
Každé první úterý v měsíci od 18 do 20 hodin.

Diskusní setkání otevřené všem, kteří mají zájem se dozvědět něco nového z oblasti vzdělávání. Chceme propojovat akademiky, učitele, zástupce neziskovek, byznysu, státní správy a samosprávy. Diskuse má specifický formát tzv. Akvária, ve kterém se diskutuje uvnitř kruhu a ostatní mají možnost naslouchat a případně vstupovat do diskuse v rámci pravidel. Jde o uspořádání zvyšující efektivitu a přehlednost debaty.

Poprvé se sejdeme v dubnu. Téma a hosté bude upřesněno.

Otevřená třída
Každé druhé úterý v měsíci od 18 do 20 hodin.

Akce určená především rodičům či prarodičům, aby zjistili, jak se lze učit jinak. Jednou za měsíc zveme inspirativní učitele do „otevřené třídy“, kde si děti i dospělí mohou vyzkoušet nové vyučovací metody a přístupy. Aktivní účast je dobrovolná, můžete jen přihlížet a na závěr budete mít prostor pro dotazy.

úterý 10. března se budeme věnovat v návaznosti na probíhající Týden otevřeného vzdělávání využití otevřených vzdělávacích zdrojů s použitím mobilních technologií. Zjistíte, jak efektivně lze ve vzdělávání používat různé materiály, aplikace a softwary. V Otevřené třídě budou vyučovat zkušení praktici Petra Boháčková ze ZŠ Dr. Edvarda Beneše Praha 9 – Čakovice a Bohuslav Hora ze ZŠ Planá nad Lužnicí a jejich téma bude Zkoumáme středověké město – pojďte s námi na exkurzi do města, jak ho neznáte.

Peďák+
Každé třetí úterý v měsíci od 18 do 20 hodin.

Peďák+ je nabídkou pro studenty učitelských oborů různých fakult. Chceme jim zprostředkovat chybějící zkušenosti z praxe. Obsahem setkání budou například virtuální hospitace s následným rozborem, řešení případových studií (dítě či třída s problémem), praktické tipy a triky do výuky.

Poprvé v úterý 17. března poběží diskuse nad  tématem Kdy se z absolventa učitelství stane kantor a co by měl umět především? Hostem bude Miroslav Hřebecký – učitel, lektor, školský manažer, nyní člen EDUin.

Diskuse s oponenty
Každé čtvrté úterý v měsíci od 18 do 20 hodin.

Nabízíme prostor pro ty, kteří nesouhlasí s tím, kam a kudy dnešní vzdělávání směřuje. Naší snahou je kultivovat diskusní prostředí a hledat průniky názorů a postojů, které nám pomohou nalézt společná řešení.

Poprvé se setkáme v úterý 24. března a budeme diskutovat o tom zda vede cesta zpátky. Hodně lidí si myslí, že vzdělávání dřív bylo kvalitnější. Je to tak? A má smysl se v některých oblastech vracet? Je něco, co se z dnešního pohledu dříve osvědčilo a dnes to děláme hůř? Diskusi povede Tomáš Feřtek.

Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook