Partneři

Naše společnost je založena na partnerství s organizacemi či jednotlivci, kteří se ve vzdělávání pohybují. Zároveň spolupracujeme s dalšími, jenž mají zájem o oblast vzdělávání a mohou přispět k naší činnosti různým způsobem od finančního dárcovství až po osobní zaangažování

Text kategorie

V rámci informačního servisu poskytujeme ucelený přehled dění v oblasti vzdělávání jak v České republice, tak i v zahraničí. Veřejnost se zde má možnost unikátně seznámit s pestrostí organizací a projektů, které se v oblasti vzdělávání realizují nebo realizovaly. Důležitou

Text kategorie

Oficiální adresa společnosti: EDUin, o.p.s., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4 – Podolí IČ: 247 06 370 Kontaktní adresa: EDUin, o.p.s., Družec 124E, 273 62 Družec Kontaktní e-mail: info@eduin.cz Číslo účtu organizace: Poštovní spořitelna: 239248139/0300 Tiskový mluvčí: Tomáš Feřtek,

Text kategorie

Proč EDUin vznikl? Protože… zde neexistuje organizace, která by se věnovala systematické propagaci vzdělávání – chceme proto veřejnosti zprostředkovat přehled o všem, co se ve vzdělávání děje. téma vzdělávání se sice v médiích objevuje, ale neexistuje pravidelné, rychlé a nezávislé