Text kategorie

Oficiální adresa společnosti: EDUin, o.p.s., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4 – Podolí IČ: 247 06 370 Kontaktní adresa: EDUin, o.p.s., Družec 124E, 273 62 Družec Kontaktní e-mail: info@eduin.cz Číslo účtu organizace: Poštovní spořitelna: 239248139/0300 Tiskový mluvčí: Tomáš Feřtek,

Text kategorie

Proč EDUin vznikl? Protože… zde neexistuje organizace, která by se věnovala systematické propagaci vzdělávání – chceme proto veřejnosti zprostředkovat přehled o všem, co se ve vzdělávání děje. téma vzdělávání se sice v médiích objevuje, ale neexistuje pravidelné, rychlé a nezávislé

Text kategorie

Popularizujeme téma, jak se učíme, mezi rodiči a veřejností Víte, že existuje sedm typů inteligencí? Víte, jaký jste učební typ a jak se vám nejlépe učí? Jak se vlastně učíme, co nám pomáhá, co nám překáží a jak to využít

Text kategorie

Informujeme veřejnost o tématech spojených s tématem vzdělávání Program EDUinfo v sobě sdružuje několik projektů, které mají stejný cíl. Každý den pro vás sledujeme aktuální dění v oblasti vzdělávání a školství doma i v zahraničí, vyjadřujeme se k nim a