Text kategorie

Popularizujeme výsledky výzkumů, spolupracujeme na analýzách a studiích. Na internetu, v odborných publikacích a v přednáškách odborníků se můžeme setkat se zajímavými údaji, které vznikly v rámci různých výzkumů a analýz. Ale musíte o nich vědět. Proto chceme na našem

Text kategorie

Věnujeme se otázce vzdělávání a naší snahou je informovat veřejnost o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité. Nabízíme široké veřejnosti srozumitelnou a zajímavou formou dostupné informace o tom, jak a proč se mění naše školy, jak se

Text kategorie

Lidé, kteří jsou spolupracovníky EDUin a podílí se na jeho činnosti: Expertní panel Správní rada Dozorčí rada Zakladatelé

Text kategorie

Mise Vzdělávání je i naše věc. Vize Kvalitní a smysluplné vzdělání pro každého. Poslání Podněcujeme veřejnou diskusi o vzdělávání s důrazem na potřeby měnícího se světa. Hodnoty EDUin je nezávislou organizací, která o problematice vzdělávání informuje nestranně a podporuje otevřený