Výzkumný projekt „Pohled za současné obzory“ (Beyond Current Horizons)

Společnost Scio by ráda upozornila na výzkumný projekt uskutečněný ve Velké Británii, jehož cílem bylo pokusit se předpovědět možné scénáře vývoje vzdělávání v co nejširším kontextu možných (souvisejících) společenských změn. Zajímavým výstupem projektu jsou vize tří možných směrů rozvoje společnosti

Bez podpory práce učitelů kázeňské problémy ve školách nevyřešíme

Členské organizace SKAV zveřejnily stanovisko k plánu ministra Dobeše uzavírat „smlouvy“ s rodiči problémových žáků.   Praha 2. května 2011 – V návaznosti na debatu v rámci Kulatého stolu uspořádaného 28. dubna 2011 na téma Stačí na cestě za ukázněnou