Záchrana odborného školství, nebo likvidace české konkurenceschopnosti?

Společnost Scio na tiskové konferenci představila výsledky studie Více učňů prosperitě naší země nepomůže zabývající se údajnou nutností zvýšit počet středoškolských absolventů odborných, zejména učňovských škol. Studie reaguje na opakovaná prohlášení ministr Dobeše, který tvrdí, citujeme:   (…) Ministr školství