K poklesu a vzestupu vyspělosti našich školáků

Nestor naší pedagogiky oslaví za několik dní 104. narozeniny. Ani jeho nenechávají výsledky vzdělávání lhostejným a přemýšlí o příčinách. Výrazný pokles vyspělosti našich školáků, zjištěný nedávno mezinárodním porovnáváním, nutí k hledání příčin a k nástupu náprav tohoto překvapujícího a hrozivého

Expertní panel

Ing. Bořivoj Brdička Ph.D. odborný asistent na katedře informačních technologií a technické výchovy PedF UK v Praze, kde se již 15 let zabývá přípravou budoucích učitelů a věnuje se i mnoha dalším výzkumným a mezinárodním aktivitám. Je spojen s historií