Expertní panel

Ing. Bořivoj Brdička Ph.D. odborný asistent na katedře informačních technologií a technické výchovy PedF UK v Praze, kde se již 15 let zabývá přípravou budoucích učitelů a věnuje se i mnoha dalším výzkumným a mezinárodním aktivitám. Je spojen s historií