bEDUin 39/2011

Co přinesl týden 26.9. – 2.10. 2011 Klíčová témata týdne celkové výsledky státní maturity, začleňování dětí ze slabého sociokulturního prostředí do běžných škol Výrok týdne „V souvislosti se Dnem české státnosti, který jsme 28. září oslavili, mě napadá ještě další

Hlavní zpráva z maturit: je třeba vyřešit, co se slabými žáky

Odesláním maturitních propadlíků do dělnických profesí a připlácením úspěšným školám problémy našeho vzdělávacího systému nevyřešíme. Praha 3. října 2011 – Ministr školství Josef Dobeš při čtvrtečním hodnocení podzimního kola státních maturit vyjádřil potěšení nad tím, že nastavení přísnější laťky odešle