bEDUin 40/2011

Co přinesl týden 3.-9. 10. 2011 Klíčová témata týdne školní psychologové, výchova k vlastenectví, novela VŠ zákona Výrok týdne „Záleží-li Vám na dobrém jménu ministerstva a koneckonců i na Vaší pověsti, zajistěte prosím, aby pan Ladislav Bátora nebyl nadále jakkoli