Učitelé vyzývají ministra k podpoře Metodického portálu RVP.CZ (aktualizováno – 443 signatářů)

Zveřejňujeme další výzvu ministru školství Josefu Dobešovi. S dopisem se na něj obrátilo sedmnáct učitelů a pracovníků zabývajících se vzděláváním pedagogů z celé České republiky a upozorňují ho, že radikální omezení peněz na podporu jediného metodického portálu podporujícího reformu školství,