PF 2012

Dovolte mi popřát Vám za celý tým EDUin, o. p. s. krásné svátky vánoční a do nového roku hodně sil. A nám všem přeji, ať se vzdělávání stane podstatnou součástí našeho života. Zdeněk Slejška, ředitel EDUin o. p. s.

Koalice k RVP pokládá ministru Dobešovi šest aktuálních otázek

Zástupci Centra pro demokratické učení, Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, Stálé konference asociací ve vzdělávání, EDUin a Agora CE připomínají Ministerstvu školství, že nereagovalo na žádost o poskytnutí informací o revizi rámcových vzdělávacích programů.   Praha 20. prosince 2011 –

Co řekl náměstek Němec k financování školství a Velhartická výzva

Publikujeme několik nových materiálů k debatě o financování regionálního školství. Nabízíme nahrávku z tiskové konference v úterý 20. prosince, kde náměstek ministra školství Ladislav Němec vysvětloval princip nového způsobu financování a vyzýval odbornou veřejnost k diskusi, která by se měla

bEDUin 50/2011

Co přinesl týden 12.-18.12.2011 Klíčová témata týdne: pilotní ověření plošného testu na ZŠ – souhrnná info na ČT24, protest proti školské politice MŠMT, šest českých žáků ze ZŠ si díky úspěchu ve vědě vybraly firmy za potencionální zaměstnance, hrozí zánik