PF 2012

Dovolte mi popřát Vám za celý tým EDUin, o. p. s. krásné svátky vánoční a do nového roku hodně sil. A nám všem přeji, ať se vzdělávání stane podstatnou součástí našeho života. Zdeněk Slejška, ředitel EDUin o. p. s.