Vysvědčení českým školám: stejné studijní předpoklady, horší znalosti

Publikujeme závěry šetření, které zveřejnila společnost Scio. Jeho výsledky pravděpodobně ukazují, že děti ani tak nehloupnou, spíše se zhoršuje schopnost učitelů motivovat je a pracovat s těmi slabšími. Proto i při zhruba stejných studijních předpokladech klesá v některých předmětech úroveň

Znění zákona o pedagogických pracovnících ohrožuje kvalitu přípravy speciálních pedagogů

Rozumná snaha ministerstva školství zjednodušit pedagogům rozšiřování kvalifikace má svá slabá místa Praha 3. února 2012 – Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících umožňuje, aby speciální pedagogové získali odbornou kvalifikaci kromě běžného studia i formou kurzu v