NKÚ vydal hodnotící zprávu ke státní maturitě

V souvislosti s publikovanou zprávou NKÚ o státní maturitě upozorňujeme na další existující souhrnné hodnocení prvního ročníku maturitní zkoušky Praha 19. března 2012 – Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu hodnotící první ročník státní maturity komentuje zčásti tytéž nedostatky, na které upozorňovala odborná veřejnost,

bEDUin 10/2012

Co přinesl týden 12.-18.3.2012 Klíčová témata týdne: konference ke zprávě OECD, eurodotace, vysoké školy, výuka češtiny, memorandum pedagogických asociací, domácí vzdělávání Výrok týdne: „Ve stávající situaci je nepřijatelné, aby ministři průmyslu obchodu, dopravy a školství, jejichž role je v čerpání fondů

MŠMT, ČŠI i OECD vyvozují ze zprávy o stavu českého školství odlišné závěry

EDUin nabízí na svých stránkách materiály a audiozáznamy ze čtvrteční konference „Systém hodnocení vzdělávání v České republice“ Praha 19. března 2012 – Očekávaná konference ke zprávě OECD o stavu evaluace a hodnocení v českém školství se konala ve čtvrtek 15. března v prostorách ministerstva