bEDUin 16/2012

Co přinesl týden 23.‒29. 4. 2012 Klíčová témata týdne: revize RVP ZV, prázdný post ministra školství, maturitní zkouška, zápisné na VŠ Výrok týdne: „Diskuse neprobíhá v žádném utajení, pracovní skupiny připravily pracovní materiál a tento pracovní materiál chtějí nyní konzultovat

Snaha opravit rámcové programy je chvályhodná, MŠMT volí ovšem velmi nešťastný způsob

Týden diskusních seminářů o revizi RVP, ukázal, že nevíme přesně, proč změny ve vzdělávacích programech vlastně děláme Praha 27. dubna 2012 – Nedostatečně promyšlené zadání, organizační nejasnosti, které omezují přístup k seminářům, minimum informací pro veřejnost. To jsou hlavní dojmy

ZMĚNY VE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH SEXUÁLNÍ VÝCHOVU VÝZNAMNĚ NEOVLIVNÍ

Změny při revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání kladou větší důraz na manželství rodinu a respekt k názoru rodičů. Praha 25. dubna 2012 – První z týdenní série seminářů organizovaných ministerstvem školství k revizi RVP ZV se věnoval oblasti Výchova ke