ZMĚNY VE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH SEXUÁLNÍ VÝCHOVU VÝZNAMNĚ NEOVLIVNÍ

Změny při revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání kladou větší důraz na manželství rodinu a respekt k názoru rodičů. Praha 25. dubna 2012 – První z týdenní série seminářů organizovaných ministerstvem školství k revizi RVP ZV se věnoval oblasti Výchova ke