V Praze začíná Junior Café – setkání žáků základních a středních škol s inspirativními osobnostmi

Žáci vyšších ročníků základních škol a středoškoláci, významné osobnosti z různých oborů a jejich vzájemně inspirující setkání v neformálním prostředí – to je podstata právě začínajícího projektu Junior Café. Hostem prvního Junior Café s tématem „Jak se učí roboti“ bude Roman Neruda