Polemika k maturitním testům: Ale já to myslel jinak, žáci!

Protože pod články o maturitních úlohách probíhá zajímavá a často obsáhlá diskuse, publikujeme stejně jako při loňské maturitní debatě některé příspěvky v podobě samostatného článku. Tento se věnuje úhlu pohledu, z něhož jsou některé úlohy jejich autory připravovány a posléze vyhodnocovány.  Polemickou