Jak by mohly vypadat kvalitní maturity…

V krátkém textu komentuje Radek Sárközi současnou podobu státní maturity ve vztahu k požadavkům Rámcových vzdělávacích programů a nabízí možné varianty toho, jak by mohla modernější závěrečná středoškolská zkouška vypadat.   S rámcovými vzdělávacími programy přišlo do všech středních škol nové pojetí výuky

Odborníci žádají ministra Fialu o uvážlivost a nabízejí spolupráci

Setkání zástupců odborné veřejnosti posílá ministrovi školství video, kde ho žádá o zvážení smyslu plošného testování a požaduje podporu učitelské práce. Praha 28. června 2012 – Setkání s názvem „Co chceme od nového ministra v oblasti regionálního školství“ se konalo ve čtvrtek

Podívejme se za hranice, co tam považují za hlavní cíle vzdělávání

U každého důležitého kroku v oblasti školství je třeba zvažovat, zda odpovídá cílům vzdělávání, jak jsme si je stanovili. Platí to například i pro státní maturitu a plošné testování. Praha 27. června 2012 – V souvislosti s debatou o zavedení plošných testů na

Lékařská fakulta UK připustí k přijímačkám i studenty, kteří u maturity neuspěli

Publikujeme komentář z Lidových novin, který vyšel s titulkem Maturity bez pocitu osobního selhání, v němž děkan 2. Lékařské fakulty UK Ondřej Hrušák vysvětluje postoj své školy k maturantům, kteří letos neuspěli u státní maturity a komentuje i její budoucí možnosti jako vstupenky na

Miliardová škoda, žádná odpovědnost

Publikujeme krátký komentář Jiřího Zlatušky, který rekapituluje hlavní chyby státní maturity především z hlediska využitelnosti výsledků zkoušky pro vysoké školy.   Hodnocení slohových prací ve státní maturitě odhalilo ještě závažnější systémový problém, než byla nerealisticky nastavená obtížnost v matematickém testu. Patří