Lékařská fakulta UK připustí k přijímačkám i studenty, kteří u maturity neuspěli

Publikujeme komentář z Lidových novin, který vyšel s titulkem Maturity bez pocitu osobního selhání, v němž děkan 2. Lékařské fakulty UK Ondřej Hrušák vysvětluje postoj své školy k maturantům, kteří letos neuspěli u státní maturity a komentuje i její budoucí možnosti jako vstupenky na

Miliardová škoda, žádná odpovědnost

Publikujeme krátký komentář Jiřího Zlatušky, který rekapituluje hlavní chyby státní maturity především z hlediska využitelnosti výsledků zkoušky pro vysoké školy.   Hodnocení slohových prací ve státní maturitě odhalilo ještě závažnější systémový problém, než byla nerealisticky nastavená obtížnost v matematickém testu. Patří

bEDUin 24/2012

Co přinesl týden 18.–24. 6. 2012 Klíčová témata týdne: maturity a obrana hodnotitelů, studie IDEA o vztahu hospodářského růstu a vzdělanosti, „rušení“ základních škol praktických, problémové konkurzy na ředitele škol a školských zařízení Výrok týdne: „V ČR se dále vzdělává jen

Odpovědi na odvolání studentů nezohlednily chybu v testu z Matematiky

Je třeba nastavit kontrolní mechanismy státní maturity tak, aby nedocházelo k ignorování zcela jasných a dokazatelných pochybení v testech. Praha 18. června 2012 – Studenti, kteří požádali Ministerstvo školství o přezkum svého výsledku v didaktickém testu Matematika – vyšší úroveň obtížnosti, obdrželi oficiální