Děti nadané, handicapované a „normální“ v jedné třídě? V Americe to jde.

Debata o postupném utlumování praktických škol a přesměrování jejích žáků do hlavního vzdělávacího proudu je v českém prostředí mimořádně bouřlivá. Tento plánovaný krok ministerstva školství se setkává s odporem velké části odborné i rodičovské veřejnosti. Proto nabízíme k diskusi článek studentky psychologie Radky

Přečtěte si deset let starý text o státní maturitě

V rámci debaty o státních maturitách publikujeme text Ondřeje Šteffla z roku 2003, který se snaží komentovat tehdy aktuální otázky okolo projektu státních maturit. Je zajímavé srovnat tehdejší a dnešní argumenty. Bohužel nelze než konstatovat, že tvrzení obsažené v textu – „současná maturita