Fokus – Vysokoškoláci místo známek loví bobříky

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio ke 21. říjnu, obsahují například tato témata: co se stane, když si to učitelé a žáci vymění, lovení „bobříků“ namísto známkování a jak je důležité, když

Co doporučuje OECD pro posílení spravedlivosti ve vzdělávání – 1. část

Ve spolupráci se serverem Učitelské listy publikujeme text Jany Strakové, který se zabývá nově publikovanou zprávou OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání. Text jsme pro větší přehlednost rozdělili na tři části. V té první autorka rekapituluje deset doporučení OECD k dosažení