Nebetonujme kolejnice centralizovaným srovnávacím testováním žáků ZŠ a maturantů

 Do jaké míry řídí vzdělávání stát nebo jedna centrální instituce státu a do jaké míry participují na řízení ti, kterých se vzdělávání týká –  děti, rodiče, učitelé a ředitelé, místní zastupitelé, veřejnost? V České republice nejsou silné organizace hájící zájmy dětí,

Děti ve škole motivuje k práci hlavně pocit úspěchu a smyslu toho, co dělají.

Publikujeme závěry druhého debatního tématu věnovaného motivaci žáků a studentů učit se nové věci. Praha, 27. února 2013 – Změny v organizaci vyučování, způsobu hodnocení a podpora učitelské profese. To jsou opatření, která jako potřebná vyplynula z druhé třítýdenní debaty na stránkách ceskomluvi.cz,