Fokus: Kde je slabé místo finského školství

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k 7. dubnu, obsahují například tato témata: Jak vytvořit ze třídy prostor ideální pro projektové vyučování, inženýrství namísto matiky, fyziky, chemie a nakolik je možné zkopírovat

Dobrodružství do škol aneb za měsíc se koná Konference odvahy a dobrodružství

Prostřednictvím krátké úvahy Aleše Pokorného na téma, proč je důležité v našich životech zachovat riziko a dobrodružství, vás zveme na K0D 13, konferenci odvahy a dobrodružství, kde se jako učitelé můžete dozvědět, jak s dětmi ve škole i mimo ni dobrodružství prožít