Skladba testů vzbuzuje otázku, zda jsou v souladu s maturitními katalogy

Validační komise by se měla vyjádřit k souladu letošních maturitních testů s Katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky. Praha 9. května – Dosavadní zveřejněné testy společné části státní maturity nejspíš neobsahují zjevně nekorektní, chybně zadané úlohy. Měli bychom ale od validační