V testu Matematika je pouze jedna stereometrická úloha

Publikujeme druhou část článku Oldřicha Botlíka, který se věnuje souladu maturitních testů s maturitními katalogy. Zatímco první část upozorňovala na velké množství úloh, v nichž je nutné upravovat algebraické výrazy, tentokrát autor upozorňuje na fakt, že test v rozporu s katalogem obsahoval méně úloh