Diskuse o standardech se možná stane diskusí o celkové podobě základního vzdělávání v České republice

V současné době se můžeme na portálu www.rvp.cz dočíst, že probíhá připomínkové řízení k “Standardům vzdělávacích oborů základního vzdělávání” formou dotazníku do středy 22. 5. 2013. Dále se můžeme dočíst, že upravený RVP ZV, který byl schválen s účinností od