Vyberte si z osmi možných modelů vzdělávání pro svoje děti

Na stránkách ceskomluvi.cz můžete hlasovat o tom, co považujete v moderní škole za nejdůležitější. Zatím vyhrávají morálka a vztahy. Praha, 17. května 2013 – V rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání můžete hlasovat o tom, čím by měla moderní škola děti vybavit. Hlasování

V testu Matematika je pouze jedna stereometrická úloha

Publikujeme druhou část článku Oldřicha Botlíka, který se věnuje souladu maturitních testů s maturitními katalogy. Zatímco první část upozorňovala na velké množství úloh, v nichž je nutné upravovat algebraické výrazy, tentokrát autor upozorňuje na fakt, že test v rozporu s katalogem obsahoval méně úloh

V případě standardů vzdělávání zapřahá ministerstvo vůz před koně

Za týden končí termín, kdy mohla veřejnost připomínkovat standardy vzdělávání. Zatím tento projekt vzbuzuje velké množství otázek a pochybností. Praha 15. května – Ministerstvo školství dokončuje projekt minimálních standardů pro osmnáct oblastí vzdělávání. Od Českého jazyka, cizích jazyků a Matematiky

V čem spočívá nesoulad testu Matematika s maturitními katalogy

Cermat pokračuje v debatě o souladu maturitních testů s katalogy ZDE. Reagujeme na jeho stanovisko dvojicí článků (druhý přineseme zítra). Oldřich Botlík na konkrétních příkladech vysvětluje, proč podle jeho názoru Cermat nedodržel požadavky katalogu pro matematiku, a uvádí také, jaké to může