Jiří Nantl: Školy potřebují zklidnění; Tomáš Feřtek: Deziluze učitelů už nemůže být větší

Po dohodě s Národním ústavem pro vzdělávání (NUV) publikujeme dva rozhovory, které vyšly ve čtvrtletníku NUV Vzdělávání. Letošní druhé číslo obsahuje samostatnou přílohu věnovanou dvěma velkým debatám o budoucnosti vzdělávání a vzdělávací politice. Autorkou obou rozhovorů, které přebíráme, je Zoja