EDUin výzkum: Čtyři z pěti Čechů souhlasí se selekcí ve školách

Publikujeme druhou část sociologického šetření, které zkoumalo postoje rodičů v České republice k současné škole a způsobu vzdělávání Praha 10. září – Průzkum realizovaný EDUin, o.p.s. ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd potvrdil vysokou míru souhlasu veřejnosti v České republice s časným rozdělováním dětí do