Respekt: První třídy nejsou přeplněné, čelí rostoucím rozdílům v kvalitě

Publikujeme text, který vyšel v Respektu 37/2013 pod titulkem Hurá do lepší školy. Článek je cenný především tím, že opravuje obecnou mediální představu, že hlavním problémem nového školního roku je více prvňáků a druhý jazyk. Upozorňuje na stále se zvyšující rozdíly

EDUin výzkum: Mají děti s handicapem chodit s ostatními dětmi do jedné školy? Veřejnost je v této otázce rozdělena na polovinu

Na čtvrteční tiskové konferenci představí EDUin kompletní výsledky šetření, které zkoumalo postoje veřejnosti a odborníků k současné podobě školy Praha 17. září – Třetí část průzkumu realizovaného EDUin, o.p.s. ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd se zabývala postojem veřejnosti k začleňování dětí