Podívejte se: Andreas Schleicher v krátkém otitulkovaném videu z jeho přednášky

Upozorňujeme na konferenci Předpoklady úspěchu v práci a životě. Na webu eduin.cz najdete i nové video na podobné téma z konference, kterou pořádala v září Nadace Depositum Bonum. Praha, 21. listopadu 2013 – Shrnujeme a připomínáme informace, které se objevily k tématu gramotnosti dospělých