Aktuální témata na našich blozích: přínos on-line přednášek, senioři tvořte Wikipedii, peníze z EU do škol?

Sledujte naše bloggery. Dozvíte se, čím zaujal v USA student ČVUT, proč by měli senioři psát Wikipedii nebo zda má smysl podporovat české školy z peněz Evropské unie. Kromě tradičních psaných příspěvků nabízíme i videoblogy. Následující výběr představuje široké spektrum generací

Jitka Kendíková: Jak zvládnout problémy dětí se školou?

Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského v Praze, hovoří o knize Jak zvládnout problémy dětí se školou?, která poradí rodičům i pedagogům, kteří se věnují dětem s poruchou autistického spektra i jinými speciálními vzdělávacími potřebami. Jak zvládnout problémy

Všechno důležité o kampani Česko mluví o vzdělávání najdete v elektronickém balíčku

Při příležitosti výročí zahájení kampaně Česko mluví o vzdělávání  a v souvislosti se jmenováním nového ministra školství Marcela Chládka nabízíme všem zájemcům ke stažení, šíření a dlouhodobému užívaní digitální informační balíček shrnující průběh, obsah i závěry kampaně. Najdete tu vše od

Fokus: Obědvejte společně s dětmi, omezíte jejich touhu chodit za školu

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k 27. lednu, obsahují například tato témata: jak záškoláctví ovlivňuje učební výsledky a jak ho omezit, na čem má být založeno kompetenční hodnocení, jak efektivně

Hledejme cesty, jak uznat neformální vzdělání učitelů, kteří nevystudovali vysokou školu

Aktuální debata o vynikajících učitelích, kteří budou muset odejít ze školství, protože nemají vysokoškolské pedagogické vzdělání, otevírá obecnější téma, jak uznávat neformální vzdělávání. Praha 29. ledna – Tisíce učitelů v českých školách se koncem tohoto roku ocitnou v situaci, kdy budou

Projekt „Chci učit“ představí špičky mezi současnými učiteli

EDUin spouští projekt na podporu prestiže učitelského povolání. Jeho součástí budou filmové medailony učitelek a učitelů na základních a středních školách v celé České republice. Praha 28. ledna – Hlavním cílem dlouhodobého projektu „Chci učit“ je veřejně ocenit práci vynikajících učitelek