Projekt „Chci učit“ představí špičky mezi současnými učiteli

EDUin spouští projekt na podporu prestiže učitelského povolání. Jeho součástí budou filmové medailony učitelek a učitelů na základních a středních školách v celé České republice. Praha 28. ledna – Hlavním cílem dlouhodobého projektu „Chci učit“ je veřejně ocenit práci vynikajících učitelek

MF DNES: Co můžeme čekat od ministra Chládka

Publikujeme komentář Tomáše Feřteka, který vyšel ve včerejší Mladé frontě Dnes pod názvem Dobré nápady budoucího ministra školství Chládka. Autor v něm kvituje Chládkovy moderní názory na vzdělávací politiku, důraz, který ministerský kandidát klade na předškolní vzdělávání, snahu o větší prostupnost