Fokus: Obědvejte společně s dětmi, omezíte jejich touhu chodit za školu

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k 27. lednu, obsahují například tato témata: jak záškoláctví ovlivňuje učební výsledky a jak ho omezit, na čem má být založeno kompetenční hodnocení, jak efektivně

Hledejme cesty, jak uznat neformální vzdělání učitelů, kteří nevystudovali vysokou školu

Aktuální debata o vynikajících učitelích, kteří budou muset odejít ze školství, protože nemají vysokoškolské pedagogické vzdělání, otevírá obecnější téma, jak uznávat neformální vzdělávání. Praha 29. ledna – Tisíce učitelů v českých školách se koncem tohoto roku ocitnou v situaci, kdy budou