Aktuální témata na našich blozích: přínos on-line přednášek, senioři tvořte Wikipedii, peníze z EU do škol?

Sledujte naše bloggery. Dozvíte se, čím zaujal v USA student ČVUT, proč by měli senioři psát Wikipedii nebo zda má smysl podporovat české školy z peněz Evropské unie. Kromě tradičních psaných příspěvků nabízíme i videoblogy. Následující výběr představuje široké spektrum generací

Jitka Kendíková: Jak zvládnout problémy dětí se školou?

Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského v Praze, hovoří o knize Jak zvládnout problémy dětí se školou?, která poradí rodičům i pedagogům, kteří se věnují dětem s poruchou autistického spektra i jinými speciálními vzdělávacími potřebami. Jak zvládnout problémy