Sedmnáct tisíc učitelů bez diplomu nutí ministerstvo k hledání nových řešení

ilustrační obrázek. zdroj: by BC Gov Photos (flickr.com) (CC BY-NC-ND 2.0)

Výjimky pro učitele a hodnotící komise mohou být dočasným řešením, je ale třeba hledat způsoby, jak mohou učitelé získat vzdělání, které jim v jejich práci opravdu pomůže. Praha 28. února – Na překvapivé výsledky šetření, které konstatuje, že učitelů bez potřebné

Škola se mění a s ní nároky na profesní přípravu učitelů

ilustrační obrázek. zdroj: by Frontierofficial (flickr.com)(CC BY 2.0)

Americký výzkumný institut IFTF (Institute for the Future) nedávno publikoval studii, která ukazuje, kudy se bude ubírat vzdělávání v následujících deseti letech. Změny ve vzdělávání dětí se promítají i do nároků na pedagogy. Otázka, jak na tyto nároky učitele připravit, je