Literární noviny: V čem se diskutující o nekvalifikovaných učitelích shodnou a v čem ne?

Publikujeme článek Tomáše Feřteka Debata o učitelích bez diplomu ukazuje, že shoda není zase tak daleko napsaný pro Literární noviny.  Autor v něm shrnuje názorová stanoviska diskutujících, kteří se v rámci ankety Literárních novin vyjádřili k probematické situaci nekvalifikovaných učitelů.