Problém s kvalifikací učitelů se urgentně řeší, otázka kvality je stále opomíjená

Uveřejňujeme komentář Tomáše Feřteka, který vyšel v úterý 10. března v MF Dnes pod titulem Uč se, učiteli s podtitulkem Krize s nekvalifikovanými pedagogy (skoro) vyřešena. Autor v něm oceňuje dohodu ministra školství s odbory i fakultami, zároveň však poukazuje na přetrvávající problémy, které

Fokus: Kvalitu učitele posuzujme podle toho, jaké strategie využívá v přístupu k žákům a jaké vztahy vytvoří ve třídě

ilustracni foto. zdroj: by Liberal Democrats (flickr.com)(CC BY-ND 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k 2. březnu, obsahují například tato témata: princip „produktivního selhání“ ukazuje, že nechat žáky řešit úlohy samostatně má do budoucna větší efekt, než jim s