Poslechněte si. Kulatý stůl k pedagogické profesi pořádalo i Centrum školského managementu

Doporučujeme k poslechu jednotlivá vystoupení a diskusi z kulatého stolu Nekvalifikovanost, no a co dál…?, kterou pořádalo ve čtvrtek 13. března Centrum školského managementu při pražské Pedagogické fakultě UK. K tématu si můžete na webu eduin.cz přečíst i tiskovou zprávu s obsáhlou

Je možné srovnávat učitelskou a lékařskou kvalifikaci?

Nejčastěji užívaným argumentem v aktuální debatě o učitelích bez formální kvalifikace je, že „k lékaři bez diplomu by soudný člověk přece také nešel“. Především reprezentanti pedagogických fakult a školských odborů staví obhajobu současného znění zákona o pedagogických pracovnících právě na