Podívejte se: Přinášejí víceletá gymnázia víc škody než užitku?

Doporučujeme vám ke zhlédnutí krátké video, v němž Petr Fischer, komentátor Hospodářských novin, obhajuje přínos víceletých gymnázií. Argumentuje tím, že je třeba mít pestrou vzdělávací nabídku. Oponuje mu Hana Čápová z týdeníku Respekt, která poukazuje na stresující přijímací řízení a neprostupnost českého

Studenti se naučí méně, když se soustředí na víc věcí zároveň

Nabízíme text Jiřího Procházky, učitele informatiky na pražském Waldorfském lyceu, který se na základě zahraničních zdrojů zaměřil na fenomén multitaskingu a jeho vlivu na kvalitu vzdělávání. Provozování více činností naráz je dnes samozřejmou součástí života. Zvykli jsme si přepínat pozornost