Tisková zpráva: Způsoby, jak uznávat, co jsme se naučili mimo školu, existují už dnes

ilustrační obrázek. zdroj: by randomcuriosity (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Na setkání se zástupci knihoven, muzeí, CHKO, ekologických sdružení a středisek volného času mládeže představil EDUin technologické novinky umožňující uznávat neformální vzdělávání. Praha 21. března – Digitální odznaky, web umožňující rodičům vytvářet portfolia dovedností pro své děti, zkoumání památek a